Ton van Os Bedrijfsarts
Artillerieweg 18
5403 PB Uden
06 133 68 001
BIG 39023136001

Ziekteverzuim en re-integratie

Ondersteuning op het gebied van verzuim richt zich op preventie én begeleiding van verzuim en re-integratie. Zo kan bedrijfsarts van Os leidinggevenden trainen of coachen op het gebied van gespreksvoering en hij kan een verzuimanalyse voor u uitvoeren.

Begeleiden herstel en bespoedigen terugkeer

Bij verzuimbegeleiding adviseert hij zowel de zieke medewerker als de leidinggevende op basis van overleg en analyse (o.a. van medische rapportage en onderzoeksgegevens) over de best passende begeleiding en de inrichting van het terugkeertraject bij herstel. Hij helpt bij de vertaalslag van het ziektebeeld naar de mogelijkheden en beperkingen in het werk.

Daarnaast houdt hij de vinger aan de pols tijdens het herstelproces: hij heeft regelmatig contact met de zieke medewerker over de voortgang van het herstel en adviseert hem/haar over mogelijkheden om terugkeer te bespoedigen.

Dienstverlening op het gebied van verzuim

  • Training of coaching leidinggevenden
  • Advies over ziekteverzuimbeleid
  • Consult werknemers met gezondheidsklachten
  • Begeleiding herstelproces
  • Begeleiding re-integratie
  • Advies over schadelastbeperking
Lees meer over de aanpak van Ton.

Gezonde balans: terugdringen Ziekteverzuim en bevorderen re-integratie

  • Brede vakkennis
  • Vraagbaak voor lichamelijke en psychische klachten
  • Oplossingsgericht