Ton van Os Bedrijfsarts
Artillerieweg 18
5403 PB Uden
06 133 68 001
BIG 39023136001

Rijbewijskeuring

Geldigheidsduur van de rijbewijzen:

 • Rijbewijs personenauto (B)
  • Jonger dan 75 jaar: tien jaren
  • Ouder dan 75 jaar: vijf jaren
 • Vrachtwagenrijbewijs (C/CE)
 • vijf jaren
 • Busrijbewijs (D,D1,D1E,DE)
 • vijf jaren
 • Met taxipas
 • vijf jaren (aanvraag taxipas via Inspectie Leefomgeving en Transport)

Wat moet u doen?

Vul de Gezondheidsverklaring in via Mijn CBR.
U logt in met uw DigiD met de extra controle via SMS. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wat moet u meenemen naar de keuring?

 • Uw huidige rijbewijs of ander identiteitsbewijs;
 • Brief van het CBR met een ZD-code en keuringsformulier. De keuring kan dan digitaal aan het CBR worden toegezonden (door mij);
 • Eventuele medicijnenlijst;
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van de contactlenzen ook de sterkte mee).

Waaruit bestaat de keuring?

 • Een kort vraaggesprek over de algemene gezondheid;
 • Oriënterend lichamelijk en psychisch onderzoek;
 • Oogonderzoek;
 • “Vingerprik” voor test op suikerziekte;
 • Eventueel aanvullend onderzoek.

Na de rijbewijskeuring:

De eigen verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

Beslissing CBR

Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U bent geschikt bevonden.
 2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
 3. U bent ongeschikt bevonden.

Rijbewijskeuring

Kosten rijbewijskeuring

De kosten voor de rijbewijskeuring
(€ 61,98 excl. BTW; € 75,00 incl. BTW) dienen contant te worden voldaan.