Ton van Os Bedrijfsarts
Artillerieweg 18
5403 PB Uden
06 133 68 001
BIG 39023136001

Rijbewijskeuring

Geldigheidsduur van de rijbewijzen:

 • Rijbewijs personenauto (B)
  • Jonger dan 75 jaar: tien jaren
  • Ouder dan 75 jaar: vijf jaren
 • Vrachtwagenrijbewijs (C/CE)
 • vijf jaren
 • Busrijbewijs (D,D1,D1E,DE)
 • vijf jaren
 • Met taxipas
 • vijf jaren (aanvraag taxipas via Inspectie Leefomgeving en Transport)

Wat moet u meenemen naar de keuring?

 • Uw huidige rijbewijs of ander identiteitsbewijs.
 • Een ingevulde Eigen Verklaring van het CBR. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Eigen Verklaring is te verkrijgen bij rijscholen, de gemeente en het CBR.
 • Eventuele medicijnenlijst.
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van de contactlenzen ook de sterkte mee).

Waaruit bestaat de keuring?

 • Een kort vraaggesprek over de algemene gezondheid
 • Oriënterend lichamelijk en psychisch onderzoek

 • Bloeddruk- en polsmeting
 • Oogonderzoek
 • Urine-onderzoek (suikerziekte); urine te produceren tijdens de keuring (meegebrachte urine mag niet worden onderzocht)
 • Eventueel aanvullend onderzoek

Na de rijbewijskeuring:

De eigen verklaring wordt als deel van het Geneeskundig Verslag door u naar het CBR gestuurd. Als het Geneeskundig Verslag daartoe aanleiding geeft, kan het CBR besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is. Ook kunt u worden gevraagd een rijtest af te leggen bij een deskundige van het CBR. Dit kan de wachttijd laten oplopen tot 4 maanden. Begin daarom op tijd met de keuring!

Beslissing CBR

Het CBR deelt per brief mee of u geschikt bent bevonden om deel te nemen aan het verkeer. Deze beslissing geeft het CBR ook meteen door aan het RDW. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U bent geschikt bevonden.
 2. U bent deels geschikt bevonden; uw rijbewijs krijgt beperkende bepalingen opgelegd.
 3. U bent ongeschikt bevonden.

Rijbewijskeuring

Kosten rijbewijskeuring

De kosten voor de rijbewijskeuring
(€ 57,85 excl. BTW; € 70,00 incl. BTW) dienen contant te worden voldaan.